Silver Seed

Laks

salmon

Hvitfisk

torsk

Hval

white-whale

Lopack kassefabrikk

boxes

Silver Seed

Silversmolt

Silver Seed - smoltanlegg

Silver Seed er selve flaggskipet i Ellingsen Seafood konsernet og som sto ferdig høsten 2020. Anlegget ligger på Mølnarodden i Flakstad kommune.

Det nye settefiskanlegget er konsernets største enkelt-investering og blir er blitt et  topp moderne gjennomstrømmingsanlegg. Selskapet har konsesjon for å produsere 4 millioner smolt.

Spørsmål vedrørende Silver Seed?