Hvitfisk

Laks

salmon

Hvitfisk

torsk

Hval

white-whale

Lopack

boxes

Silver Seed

Silversmolt

Hvitfisk

Ellingsen Seafood har tradisjonelt mottak av torsk og annen hvitfisk i Skrova. Det meste av fisken selges fersk i vintersesongen.
Etter mange års pause produserer vi igjen tørrfisk – fortsatt av ypperste kvalitet. Det som ikke selges fersk eller henges, blir saltet. Tørrfisken eksporteres til Italia, og saltfisken til Portugal.

Spørsmål vedrørende hvitfisk?