Virksomhetsområder

Kvalitet gjennom generasjoner

Alle kvalitetssystemer blir fortløpende revidert for å sikre at så vel fiskevelferd og produksjonsetikk som fysisk kvalitet på produktet ivaretas på best mulig måte. Side om side med Lofotskreien, og med god hjelp fra unike miljøforhold produserer vi frem laks av ypperste klasse.

Hvitfisk

Ellingsen Seafood AS har tradisjonelt mottak av torsk og annen hvitfisk på Skrova. Det meste av fisken selges fersk i sesong.

Laks

Ellingsen Seafood har produsert laks siden 1976 med første smoltutsett på 12.000 fisk

Hval

Ellingsen Seafood var tidligere Norges største mottaker av hval, og ved oppstart i 1947 var hvalkjøtt selskapets viktigste inntektskilde.

Kassefabrikken Lopack

Fabrikken leverer isoporkasser i hele Lofoten. Hovedproduktet er standard isoporkasse 40 liter, men fabrikken kan også levere 20 liters småkasser og 40 liters flykasser.

Silver Seed

Silver Seed, selve flaggskipet i Ellingsen Seafood konsernet sto ferdig høsten 2020.

Spørsmål?

Har du et spørsmål om et av våre områder? Ta gjerne kontakt med oss.