| Personvernserklæring

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert den 07/11/2020 og gjelder alle innbyggere i EØS området.

I denne personvernerklæringen forklarer vi hva vi gjør med dataene vi innhenter om deg viahttps://ellingsenseafood.no. Vi anbefaler deg å lese denne uttalelsen nøye. I vår behandling overholder vi kravene i personvernlovgivningen. Det betyr blant annet at:

 • vi oppgir tydelig hvilke formål vi behandler personopplysninger for. Vi gjør dette ved hjelp av denne personvernerklæringen;
 • vi tar sikte på å begrense samlingen av personopplysninger til bare de personopplysningene som er nødvendige for legitime formål;
 • vi ber først om ditt eksplisitte samtykke til å behandle dine personopplysninger i tilfeller som krever ditt samtykke;
 • vi tar passende sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger og krever også dette fra parter som behandler personopplysninger på våre vegne;
 • vi respekterer din rett til å få tilgang til dine personopplysningene eller har de korrigert eller slettet, på forespørsel.

Hvis du har spørsmål, eller ønsker å vite nøyaktig hvilke data vi oppbevarer om deg, kan du kontakte oss.

1. Formål, data og oppbevaringsperiode

1.1 Vi bruker dine data til følgende formål:

Kontakt - via telefon, e-post, og/eller nett-skjema

For dette formålet bruker vi følgende data:

 • Navn, adresse og by
 • E-post adresse

Grunnlaget for at vi kan behandle disse dataene er:

Samtykke innhentet

Oppbevaringsperiode

Vi beholder disse dataene til tjenesten avsluttes.

1.2 Vi bruker dine data til følgende formål:

Nyhetsbrev

For dette formålet bruker vi følgende data:

 • Navn, adresse og by

Grunnlaget for at vi kan behandle disse dataene er:

Samtykke innhentet

Oppbevaringsperiode

Vi beholder disse dataene til tjenesten avsluttes.

2. Informasjonskapsler

Our website uses cookies. For more information about cookies, please refer to our Cookie Policy

3. Sikkerhet

We are committed to the security of personal data. We take appropriate security measures to limit abuse of and unauthorized access to personal data. This ensures that only the necessary persons have access to your data, that access to the data is protected, and that our security measures are regularly reviewed.

Sikkerhetstiltakene vi bruker består av:

 • DNSSEC
 • TLS / SSL
 • DKIM, SPF en DMARC
 • Sikkerhetsprogramvare
 • HTTP Strict Transport Security
 • X-Content-Type-Options
 • X-XSS-Protection
 • X-Frame-Options
 • Expect-CT
 • No Referrer When Downgrade header
 • Content Security Policy
 • STARTTLS og DANE
 • WPA2 Enterprise

4. Tredjeparts nettsteder

Denne personvernerklæringen gjelder ikke tredjeparts-nettsteder koblet til via lenker på nettstedet vårt. Vi kan ikke garantere at disse tredjepartene håndterer dine personopplysninger på en pålitelig eller sikker måte. Vi anbefaler at du leser personvernerklæringene til disse nettstedene før du bruker disse nettstedene.

5. Endringer i denne personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Det anbefales at du konsulterer denne personvernerklæringen regelmessig for å være klar over eventuelle endringer. I tillegg vil vi aktivt informere deg der det er mulig.

6. Få tilgang til og endre dataene dine

Hvis du har spørsmål eller ønsker å vite hvilke personopplysninger vi har om deg, kan du kontakte oss. Du kan kontakte oss ved å bruke informasjonen nedenfor. Du har følgende rettigheter:

 • Du har rett til å vite hvorfor dine personlige data er nødvendige, hva som vil skje med dem og hvor lenge de blir beholdt i.
 • Rett til tilgang: Du har rett til tilgang til dine personopplysninger som er kjent for oss.
 • Rett til retting: du har rett til å supplere, rette, slette eller blokkere dine personopplysninger når du måtte ønske det.
 • Hvis du gir oss ditt samtykke til å behandle dataene dine, har du rett til å tilbakekalle det samtykket og å få dine personlige data slettet.
 • Rett til å overføre dataene dine: du har rett til å be om alle dine personopplysninger fra behandlingsansvarlig og overføre dem i sin helhet til en annen behandlingsansvarlig.
 • Retten til å innvende: du kan innvende mot behandlingen av dataene dine. Vi overholder dette, med mindre det er berettiget grunn til behandling.

Sørg for å alltid oppgi hvem du er, slik at vi kan være sikre på at vi ikke modifiserer eller sletter data fra feil person.

7. Innsending av en klage

Hvis du ikke er fornøyd med måten vi håndterer (en klage på) behandlingen av dine personopplysninger, har du rett til å sende inn en klage til Datatilsynet.

8. Kontakt-detaljer

Ellingsen Seafood AS
Postboks 56, Været N-8320 Skrova
Norge
Nettsted: https://ellingsenseafood.no
E-post: post@ellingsen.no
Telefonnr: 76066710