Silver Seed er et settefiskanlegg som ligger i vakre Flakstad kommune i Lofoten. Selskapet eies av Ellingsen Seafood som har 11 matfiskkonsesjoner. Silver Seed har konsesjon på 4 millioner smolt og har nå tatt i bruk et topp moderne og biosikkert gjennomstrømningsanlegg. Vi søker nå etter teknisk personell i fast stilling.
Tekniker i fast stilling

Tekniker i fast stilling

Til vårt settefiskanlegg Silver Seed på Mølnarodden søker vi Tekniker i fast stilling. Turnus er 7 dager jobb og 7 dager fri. Døgnvakt med alarmutrykninger. Hovedvakt og bakvakt annenhver vaktuke.

Vi søker deg med fagbrev innen mekanisk, eller elektro-fag. Erfaring og bakgrunn fra settefiskanlegg, prosess, mekanisk industri, elektro eller lignende områder. Annen relevant utdanning og praksis vil også bli vurdert.

Arbeidsoppgaver:

  • Utføre daglig service på settefiskanlegget
  • Vedlikehold av teknisk utstyr
  • Følge opp vedlikeholdsprogram
  • Monteringsarbeid, feilsøking og reparasjon av maskiner, systemer og prosessutstyr
  • Aktiv bruk av EQS og Idus vedlikeholdssystem som er våre IK & HMS system

Vi tilbyr:

  • Gode lønnsbetingelser
  • Pensjonsordning med utvidede personalforsikringer
  • Jobb på et av Norges mest moderne gjennomstrømningsanlegg
  • Mulighet til å bo i vaktbolig under turnus

For mer informasjon om stillingen:
Teknisk leder Ben Rune Bendiksen: tlf 908 68 194, ben@silver-seed.no
Daglig leder Aino Ellingsen: tlf 917 77 205, aino@ellingsen.no

Søknadsfrist: snarest og innen 1. februar 2021
via skjema eller direkte til aino@ellingsen.no

Send inn søknad