Silver Seed er et settefiskanlegg som ligger i vakre Flakstad kommune i Lofoten. Selskapet eies av Ellingsen Seafood som har 11 matfiskkonsesjoner. Silver Seed har konsesjon på 4 millioner smolt og har nå tatt i bruk et topp moderne og biosikkert gjennomstrømningsanlegg. Vi søker nå etter røkter i fast stilling.
Røkter i fast stilling

Røkter i fast stilling

Til vårt settefiskanlegg Silver Seed på Mølnarodden søker vi røkter i 100% stilling med turnus 12 dager jobb og 9 dager fri.

Vi søker deg som er erfaren røkter med fagbrev eller som har praksis fra settefiskproduksjon.

Arbeidsoppgaver:

  • Daglig røkting med fokus på fisk og fiskevelferd
  • Sortering/levering/vaksinering
  • Oppfølging av kvalitet med daglige registreringer i Fish Talk
  • Aktiv bruk av selskapets IK system

For mer informasjon om stillingen:

Driftsleder Kristine Ødegård: tlf 93861009, kristine@silver-seed.no
Daglig leder Aino Ellingsen: tlf 917 77 205, aino@ellingsen.no

Søknadsfrist: snarest og innen 1. februar 2021
via skjema eller direkte til aino@ellingsen.no

Send inn søknad