...et av Nord-Norges største havbruksselskaper

Ny nettside er under utvikling og vil bli lansert i løpet av høsten.